Organisasjonene i Koralliansen arrangerer hvert år mange forskjellige dirigentkurs på alle nivå.

Nå kommer snart kursene for våren 2022!

Følg med for endringer i disse tider.

Les om kursene her!

Koralliansen har en stipendordning for dirigenter som ønsker å utvikle seg faglig. Ordningen blir lyst ut to ganger i året.

Neste frist for å søke dirigentstipend er 15. februar 2022.

Les om stipendet her!

Koralliansen organiserer ulike mentorordninger for dirigenter som ønsker veiledning fra en erfaren kollega. Ordningene går hvert skoleår.

Nye mentorordninger er klare for 2021/2022 !

Les om mentorene her!

Koralliansen har en støtteordning til barnekor, ungdomskor og studentkor som ønsker å gjennomføre dirigentopplæring i eget kor. Ordningen blir lyst ut to ganger i året.

Faste frister er 1. juni og 1. desember.

Les om ordningen og søk her!

Vårt samarbeid

Koralliansen er en samarbeidsplattform for nasjonale kor- og dirigentorganisasjoner.

Organisasjonene i Koralliansen er i dag:


Koralliansen administrerer sammen en nasjonal satsing på kordirigenter. Kulturdepartementet bevilger årlig i overkant av 3.000.000,- til denne ordningen som gjør at Koralliansen kan ha stor kursvirksomhet samt andre tiltak som gagner kordirigenter i Norge.

Koralliansen samarbeider om NM for kor, som sist ble gjennomført i Trondheim 11.-12. oktober 2019.

Neste NM for kor vil gå i 2021. Les mer om NM her.

Koralliansen samarbeider også om en årlig Kordirigentkonferanse. Årets konferanse holdes i Lillestrøm 17.-19. september 2021. Arrangementet finner dere her : Koralliansens Kordirigentkonferansen 2021


Organisasjonene i Koralliansen leverte i 2018 et samlet innspill til arbeidet med ny kulturmelding. Les det her.


Koralliansen arbeider for å styrke tilbudet på dirigentutdanningar på høyskolenivå.

Koralliansen arbeider politisk for å gi norske kor bedre vilkår.

Koralliansen i Koronaens tid

De fleste av våre kor har nå startet opp virksomheten på ny etter å ha måttet pause under deler av våren. Vi vil oppmane alle kor som ønsker å gjennomføre øvelser til å sette seg godt inn i Veileder om smittevern for musikkøvelser, publisert av Norsk Musikkråd og oppdatert senest 30. september 2020. Veilederen finner du her.

For å tydeliggjøre hvordan dette kan praktiseres av norske kor, har Koralliansen sammen lagd to supplement om hvordan korøvelser spesifikt kan gjennomføres. Det ene omhandler gjennomføring av korøvelser for voksne kor, og det andre gjennomføring av korøvelser for barne- og ungdomskor.

For voksenkor:

Hvordan gjennomføre øvelser for voksenkor i koronatiden.

Mal: Risiko og sårbarhetsanalyse for øvelse i voksenkor

Sjekkliste for gjennomføring av konserter

For barne- og ungdomskor:

Hvordan gjennomføre korøvelser for barne- og ungdomskor i koronatiden.

Sjekkliste for gjennomføring av konserter


Vi i Koralliansen vil anbefale alle kor til å i dialog med dirigenten finne fram til en koraktivitet for det kommende året, som både er trygg og forutsigbar for begge parter. I vår lærte vi oss at det finnes mange kreative måter å arbeide sammen på, selv når øvelser blir avlyste, og helt eller delvis må gjennomføres på avstand eller i mindre grupper.

Ønsker du tips til hva koret kan drive med når øvelsene ikke alltid blir som vanlig? På facebook finnes det flere Koralliansen-relaterte grupper der man kan diskutere temaet. Se for eksempel:

Alternative Korøvelser, Korøving i Koronatiden eller Diskusjonsforum for Kordirigenter.

God øving!

Utviklingstiltak

Koralliansen deler hvert år ut en pott til tiltak i de ulike organisasjonene, som på noen måte kan bidra til at mulighetene til dirigentopplæring i Norge blir bedre. Det gjelder blant annet kurs, samarbeid og møteplasser som ikke ville ha vært mulig å gjennomføre innenfor Koralliansens vanlige ordninger. For eksempel var Dirigentopplæring for unge i eget kor til å begynne med et utviklingstiltak, som senere har blitt tatt opp som fast ordning i Koralliansen.

Les om våre utviklingstiltak i 2021 her!