Utviklingstiltak

Koralliansen deler hvert år ut en pott til tiltak i de ulike organisasjonene, som på noen måte kan bidra til at mulighetene til dirigentopplæring i Norge blir bedre. Det gjelder blant annet kurs, samarbeid og møteplasser som ikke ville ha vært mulig å gjennomføre innenfor Koralliansens vanlige tiltak. For eksempel var Dirigentopplæring for unge i eget kor til å begynne med et utviklingstiltak, som senere ble tatt opp som fast ordning i Koralliansen.

Følgende tiltak har fått tildelt støtte i 2021:


  • Barnekor med poesi og bevegelse

Boysen og Enevold har gitt ut en samling med til sammen fem notehefter/bøker kalt ”Børnekor med poesi og bevegelse”. Forlaget skriver følgende om samlingen (oversatt til norsk): «I disse bøkene finnes til sammen 200 satser samt strøtanker om innstudering, barnestemmen, arbeid med intonasjon, interpretasjon, oppvarming, dans, solmisasjon og håndtegn samt tilrettelegging av korprøven. Inspirasjonen kommer fra musikken, poesien og barna. Idéene kan brukes som inspirasjon til den enkelte korleders fantasi og faglighet.»

Det tilrettelegges i 2021 at dette materiale blir oversatt til norsk samt velges ut sanger basert på barnesangtradisjonene i Norge.


  • Norges arv - digitale noter

Med digitale noter mener vi versjoner av noter som eksisterer som XML-data, og som derved også kan generere lyd, papirversjoner, MIDI og andre formater. Notene blir digitalisert gjennom bruk av fri programvare, og gjøres offentlig tilgjengelig gratis for alle som ønsker å bruke dem. Mange kor har et arkiv av gamle komposisjoner og arrangementer skrevet spesielt for det enkelte koret. Vi vil invitere kor til å sende oss disse, såfremt de er falt i det fri, digitalisere dem og derved bevare dem for ettertiden.


  • Tidebønn- den aller første kirkesang

Den økende interessen for den gregorianske sang har ført til etter spørsel etterå få en innføring i ledelse av den eldgamle sungde tidebønn. Det er nå utarbeidet materiell for dette og vi ønsker å prøve ut et opplæringstilbud i hovedsak for korledere, men også for liturg. Vi har for tiden to miljøer som har vist interesse for feltet på østlandet og vestlandet.


  • Vekst og utvikling i koret. En utviklingsarena for dirigenter og styrer


Tiltaket har som mål å lage en arena for vekst, utvikling og verving i løpet av kalenderåret 2021. Tanken er å lage et treffpunkt, en arena for suksesshistoriene når det gjelder utvikling av koret som helhet, men med særlig vekt på dirigentens rolle, samspillet med et velfungerende styre og aktiv verving av sangere inn i et musikalsk felleskap som har mye å gi. Vi ser at dette kan interessere ut over Østfold sangerforums medlemsmasse.

Foredragsholdere innleder på:

1. utviklingsmuligheter/utdanningsmuligheter for dirigenter i Norge i dag (Koralliansens kurs, utdanning på høyere nivåer.)

2. suksesshistorier - Slik fikk vi vekst i koret -

3. vårt musikalske tilbud og hvordan vi kan få det ut?

Arenadiskusjon og idemyldring blir viktig.


Meld deg på her


  • Ferdigstilling av Notelyst - støtte for dirigentene når de skal lære korsangere noter


Notelyst er et prosjekt der vi lager materiell for dirigenter slik at de kan gjøre korsangere mer i stand til å synge etter noter. Vi har i løpet av 2020 laget en prototype med læringsmateriell i form av videoer og tekstlig materiell.

I 2021 ønsker vi å videreutvikle, teste og ferdigstille dette. Vi ønsker også å gjennomføre kurs tre steder i landet der vi kan vise dirigenter hvordan de tar dette i bruk.


  • Maestro kordireksjon UNG, nivå 1 og nivå 2


I dette tiltaket får unge korsangere i alderen 12-19 år prøve å dirigere et semiprofesjonelt kor. Tanken er at de som har deltatt i DUE og på kantorilederkurs kan søke og eventuelle andre unge korsangere/musikanter som har jobbet litt med å dirigere kor.

Det er stort for en liten dirigent å få dirigere et bra kor og veldig lærerikt å få prøve seg på et kor som faktisk kan følge dirigenten.

Vi prøver nå tiltaket på nivå 2 som skal ha to kvelder alene med mentor og deltagere og så en kurshelg med øvingskoret tilstede. Nivå 1 kommer til å ha et helgekurs og muligens en ukedag i tillegg. Dette vil vi evaluere før neste runde til høsten for å finne den beste formen for et slikt tiltak.

Vi kommer til også til å legge opp til en liten hentekonsert slik at dirigentene får vist for sine foreldre og tilhørende hva de har lært. Vi håper dette vil motivere unge dirigenttalent til å vurdere høyere utdanning innenfor kordireksjon.