Koralliansen gjennomfører hvert år en mentorordning for dirigenter på flere plasser i landet. Ordningen går ut på at dirigenter blir fulgt opp av en kompetent og erfaren kordirigent som mentor gjennom ett år. Mentorordningen gir deg mulighet til en friere veiledningsform, der du selv sammen med mentoren kan identifisere hvordan du skal utvikles videre som dirigent.

Det siste året har vært anderledes for oss alle. Men vi håper at vi får satt i gang mentorordningen til høsten om så noe sent. Din påmelding er ikke bindende før du har takket ja til plassen så du kan fint melde deg på nå selv om tidene er litt usikre. Vi håper flere entusiastisk melder seg på for å få koraktiviteten opp igjen på beina - en aktivitet vi vet betyr mye for mange korsangere og kordirigenter.

Ny påmeldingsfrist er 15.09

Påmeldingsskjema!

Mentorordninger for skoleåret 2021/2022:

Stavanger - Kateryna Ustyantseva - Klassisk

Kateryna Ustyantseva overtok ansvaret som Symfonikorets faste dirigent og instruktør i 2009. Kateryna har sin utdannelse fra Konservatoriet i Kiev og Universitet i Stavanger. Hun har vært aktiv i det lokale musikkliv i mange år. Kateryna er også ansatt på Stavanger Katedralskole hvor hun underviser i kor, samspill, gehørtrening og sang.

Stavanger - Aril Schøld - Rytmisk

Schøld er en profilert dirigent i særlig gospel- og popverden, og er i hverdagen dirigent og kunstnerisk leder for Stavanger Gospel Company. Han har en svært mangsidig bakgrunn som gitarist, produsent, prosjektleder og arrangør, og har arbeidet med noen av Norges mest fremstående artister. Han er også en ettertraktet seminar- og kursholder for kor.

Bergen - Sigurd Melvær Øgaard

Sigurd Melvær Øgaard er utdannet kantor fra Griegakademiet i Bergen, og har master- og doktorgrad i korledelse fra Texas Tech University i USA. Etter dette har han vært organist i flere amerikanske kirker, blant annet domorganist i Christ Church Cathedral i Houston. Siden september 2015 har han vært ansatt som domkantor i Bergen, med hovedvekt på orgelspill.

Nordmøre - Ketil Jule Belsaas

Ketil er utdannet sanger og dirigent, og har blant annet hovedfag i korledelse fra Norges Musikkhøgskole. Belsaas har særlig vært virksom i Hamar, der han dirigerte Ringsaker Kantori og det prisbelønte koret Collegium Vocale. Belsaas er i dag avdelingsleder for Musikk, dans og drama ved Heimdal videregående skole.

Vestfold/ Telemark - Cedomir Popadic - FULLTEGNET

Cedomir har ensembleledelse fra Norges Musikkhøgskole og musikkpedagogikk fra Musikkonservatoriet Beograd. Han har videreutdannelse i musikk og praktisk-pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Telemark. Siden 2013 har han vært ansatt som rektor ved Nome Kulturskole. Cedomir har dirigert en rekke kor og orkestre og har lang erfaring som kor- og orkesterdirigent og kursholder. I dag er han musikalsk leder og dirigent i Kammerkoret Con Vocale, Sangkoret Samklang og Skiens Mannssangforening.

Gudbrandsdalen - Håvard Forvemo

Håvard har siden 1999 vært lærer ved Toneheim Folkehøgskole, hvor han dirigerer Toneheim skolekor og Toneheim kammerkor, samt underviser i fagene direksjon og konsertproduksjon. Som dirigent jobber han i det lille formatet med kor a cappella og med større verk for kor, solister og orkester. Håvard har hovedfag i korledelse fra Norges musikkhøgskole, hvor han studerte hos Stefan Sköld og Grete Pedersen.

Innherred - Gunnhild Breirem

Gunnhild har over 20 års erfaring som kordirigent, sangpedagog og musikklærer. Hun har studert “Rytmisk korledelse” ved Nord Universitet, og tar nå masterstudium i “Innovative Choir Leading” ved RAMA Vocal Center, Det Jyske Musikkonservatorium. Gunnhild er heretter kordirigent på “fulltid”, og dirigerer Øvre Nidelven Kammerskor, RiTardando og ØremaZZørene i Trondheim. Hun synger i vokalgruppa Viggja Voices og er sanger og musikalsk leder for vokalgruppa Konsonantkompaniet.

Nord-Trøndelag/Sør-Helgeland - Tor Halvard Nilsen - FULLTEGNET

Tor Halvard er en norsk dirigent, komponist og arrangør. Nilsen har sin musikkutdanning fra Høgskolen i Nesna og University of Michigan. Han har i nyere tid tatt videreutdanning i korpsdirigering, og senere kordireksjon I og II hos Ragnar Rasmussen ved Høgskolen i Tromsø. Han er mye brukt som seminarholder og har allerede holdt i mange kurs på vegne av Koralliansen.

Buskerud - Steffen Kammler

Han er en tysk-norsk kor- og orkesterdirigent med bred bakgrunn. Han har tidligere vært dirigent og musikalsk leder for Operakoret ved Den Norske Opera & Ballett. Kammler underviser i direksjon, blant annet ved universitet i Shaoxing/Kina og ved musikklinjen på St. Hallvard i Drammen.

Oslo - Benedikte Kruse- Rytmisk

Benedikte Kruse er fast medlem av vokalgruppa Pitsj, og sanger, produsent og komponist for improvisasjonsensemblet Små Grå. Hun har en Bachelor i sang og musikkpedagogikk fra Norges Musikkhøyskole og en Bachelor i musikkvitenskap fra Københavns Universitet. Hun har vært dirigent for Oslo Nye Ungdomskor, startet opp og dirigert Oslo Nye Vokalensemble (nåværende Trill), Pikekoret og Birkelunden Brøstklang. For tiden er hun musikalsk leder for det nyoppstartede Rytmisk Ungdomskor sammen med Anja E. Skybakmoen.

Målsetning

Mange dirigenter rundt i Norge har grunnleggende kunnskap og ferdigheter knyttet til det å dirigere kor, men kan ha stor nytte av veiledning og råd, for å få ny inspirasjon og kunne løfte kompetansen videre. Flere av organisasjonene i Koralliansen har god erfaring med mentorordninger for dirigenter.

Det er dirigenten som har ansvaret for den musikalske utviklingen i koret. Denne rollen omfatter mer enn å bare arbeide med musikk. Mentorordningen skal sette fokus på helheten rundt dirigentens rolle i koret.

Målsetninger for mentorordningen er:

  • å skape større bevissthet rundt kommunikasjon mellom dirigent og kor

  • at dirigent og kor får relevante øvelser/redskaper til å utvikle seg sammen

  • å gi dirigenten veiledning til å kunne se sine styrker og utfordringer

Litt om opplegget

Hver mentor vil følge opp fire dirigenter i en landsdel. Gjennom året vil dere møtes flere ganger og du vil få innspill og tips tilpasset dine behov.

Eksempler på slike møteplasser vil være:

  • Samling der dirigentene møter mentoren, utveksler erfaringer og diskuterer utfordringer

  • Mentoren besøker korøvelse i ditt kor

  • En helgesamling der de fire dirigentene tar med sine kor og får veiledning av mentoren under arbeid med korene

I tillegg vil det være aktuelt med dialog og veiledning på Skype / telefon.

I denne ordningen får hver dirigent gjennom møteplassene få 26 timer med mentor og korene som deltar med dirigenten er med på 16 timer i løpet av året.

Hvem kan delta?

Det eneste kravet for å delta er at du dirigerer et kor. Det er ingen krav til at du har utdanning eller opplæring i musikk. Mentorordningen passer både for ferske dirigenter og for dirigenter som har holdt på i mange år og som trenger påfyll. Arrangøren plukker ut søknadene slik at gruppen passer sammen nivåmessig.

Hvor mye koster det?

Mentorordningen er en del av Kulturdepartementets satsing på kordirigenter, som administreres av FONOKO på vegne av Koralliansen. Det betyr at vi kan holde en lav egenandel. Egenandelen for å være med på ordningen i ett år er 5000,- kroner. I tillegg kommer eventuelle reisekostnader. Vi håper at ditt kor vil dekke denne egenandelen.