Koralliansen gjennomfører hvert år en mentorordning for dirigenter på flere plasser i landet.  Ordningen går ut på at dirigenter blir fulgt opp av en kompetent og erfaren kordirigent som mentor gjennom ett år. Mentorordningen gir deg mulighet til en friere veiledningsform, der du selv sammen med mentoren kan identifisere hvordan du skal utvikles videre som dirigent. 

Hvis du er du er interessert, men også usikker på om denne ordningen passer for deg, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss for å finne svar på dine spørsmål. Du kan enten ta kontakt med ditt korforbunds lokale kontakter, eller kontakte sekretariatet for Koralliansens "Ordning for kordirigenter". Vi tar gjerne en prat med deg!

Din påmelding er ikke bindende før du har blitt tilbudt og takket ja til å bli tatt opp i mentorprogrammet, så du kan fint melde deg på nå og ta det endelige valget når du blir tilbudt plass.

Søk her for å få plass i skoleåret 2024/2025!

Spørsmål om ordningen kan henvendes til: koralliansen@koralliansen.no

Mentorordninger for skoleåret 2024/2025:


Kristiansand - Anne Balsnes

Anne Haugland Balsnes er professor i musikk ved Universitet i Agder. Hun er kjent som kordirigent, kursholder og korforsker. Hennes forskning har dreid seg mye om korsang, helse og livskvalitet. I tillegg har hun, sammen med Dag Jansson, skrevet flere artikler om dirigentrollen og dirigentutdanning. Siden 2019 har hun ledet forskningsprosjektet SangBarSk, som står for sang i barnehage og skole. 


Vestoppland/Gudbransdal - Margrethe Ek

Hun er sanger og kordirigent og er mye brukt som instruktør ved seminarer og holder ofte foredrag om kor og helse samt musikkformidling.​ Hun har sin utdannelse fra bl.a Barratt Dues Musikkinstitutt​​, Østlandets Musikkonservatorium og Norges Musikkhøgskole. Hun jobber til daglig som lektor ved Kirkebakken videregående i Moss, og dirigerer ​Moss Ensemble Consensus. Hun er mye brukt som dommer i nasjonale og internasjonale konkurranser.


Hedmarken - Mick Trommestad Melby

Mick Trommestad Melby fra Trysil er dirigent, sanger og pedagog, bosatt i Oslo. Han har seks års høyere utdanning

innen kordirigering fra Norges musikkhøgskole, hvor han studerte med Vivianne Sydnes og Grete Pedersen. De

senere årene har Mick jobbet fast med flere kor i Oslo-området. For tida er han fast dirigent for Meraki kammerkor,

Kammerkoret Collegium Vocale og Choriolis. Hvert annet år er han musikalsk leder for «Kanalen - et spel om Støa

kanal» i Trysil. Mick jobber med alt fra nybegynnere til profesjonelle. Han har vært visedirigent i Den norske

studentersangforening og dirigert på flere konserter med Grex Vocalis. I forbindelse med masterstudiet var han

assistent i, og dirigerte to konserter med Det norske Solistkor. Mick holder jevnlig seminar og workshops med andre

kor, og han underviser i sang og dirigering.


Sunnmøre/ Romsdal - Kjetil Almenning

Kjetil Almenning har bachelorgrad i kirkemusikk fra Norges musikkhøgskole og diplomeksamen i kordireksjon fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Almenning ble domkantor i Bergen i 2009, har tidligere vært kunstnerisk leder og dirigent for det norske vokalensemblet Ginnungagap, og har blant annet dirigert Vestoppland Kammerkor, Ensemble 96 og Norges ungdomskor. 


Nordland - Tor Halvard Nilsen 

Tor Halvard er en norsk dirigent, komponist og arrangør. Nilsen har sin musikkutdanning fra Høgskolen i Nesna og University of Michigan. Han har i nyere tid tatt videreutdanning i korpsdirigering, og senere kordireksjon I og II hos Ragnar Rasmussen ved Høgskolen i Tromsø. Han er mye brukt som seminarholder og har allerede holdt i mange kurs og mentorordninger på vegne av Koralliansen.


Hordaland - Jon Flydal Blichfeldt 

Han er en kjent dirigent i området, og dirigerer blant annet for Ole Bull Kammerkor, Bergen mannskor og Osterøykoret. Han er tidligere utdannet cellist og kordirigent ved Griegakademiet og Høyskolen i Tromsø. Blichfeldt underviser også i kordirigering og sang, og er en flittig brukt seminarholder i kor. 


Oslo - Silje Kleiven

Silje er har mastergrad i musikkpedagogikk fra Norges Musikkhøgskole. Hun har 29 års kordirigenterfaring med blant annet barnekor, tweenskor, ungdomskor, blandet kor og

vokalgrupper på ulike nivåer. Hun har  jobbet som dirigent, instruktør, inspirator, eller kunstnerisk og musikalsk leder. Silje synger i vokalgruppen Fauna og har god kompetanse i det rytmiske korfeltet.  En av siljes store mantraer er å skape selvstendige korsangere. I det legges det vekt på rytmikk, gehør, intonasjon og andre verktøy som korsangeren selv kan ta ansvar for i det koret man deltar i. Hun ønsker med mentorordningen å støtte koret og kordirigenten i veien til å heve det kunstneriske nivået på koret i fellesskap.


Stavanger og omegn - Aril Schøld

Schøld er en profilert dirigent i særlig gospel- og popverden, og er i hverdagen dirigent og kunstnerisk leder for Stavanger Gospel Company. Han har en svært mangsidig bakgrunn som gitarist, produsent, prosjektleder og arrangør, og har arbeidet med noen av Norges mest fremstående artister. Han er også en ettertraktet seminar- og kursholder for kor.


Trøndelag - Ketil Jule Belsaas

Han er utdannet sanger og dirigent, og har blant annet hovedfag i korledelse fra Norges Musikkhøgskole. Belsaas har særlig vært virksom i Hamar, der han dirigerte Ringsaker Kantori og det prisbelønte koret Collegium Vocale. Belsaas er i dag avdelingsleder for Musikk, dans og drama ved Heimdal videregående skole.


Haugalandet/ Sunnhordaland - Tore Kloster

Tore Kloster (50) er sanger, sanglærer og kordirigent, bosatt i Bergen. Han har lang erfaring med kordrift. Både med oppstart av kor, men også med daglig drift og musikalsk ledelse. Han var medstifter av Blandede Akademikere i 1991, som siden har blitt UiB sitt offisielle blandakor. I 2002 var han med på oppstarten av Sankta Sunniva Kammerkor, som er Bergen Domkirke menighet sitt kor for unge sangere. Han har vært dirigent for Stord con Spirito sidan 2000 og i 2018 startet han koret Stemmer, som holder til i Sælen kirke. Fra 2005-2022 var han dirigent for Kammerkoret GNEIS, som arbeidet med ny og ofte eksperimentell kormusikk. Han har i perioder også vært dirigent for andre kor med svært ulik musikalsk profil. 


Tore er opptatt av at korene skal ha høy aktivitet, og han har dirigert en stor mengde konserter i Bergen, på Vestlandet og i mange Europeiske land. I tillegg til å være korgründer, har Tore ein bred musikalsk erfaring. Han har favoritter i alle sjangere, og skiller kun mellom god og dårleg musikk.Målsetning 

Mange dirigenter rundt i Norge har grunnleggende kunnskap og ferdigheter knyttet til det å dirigere kor, men kan ha stor nytte av veiledning og råd, for å få ny inspirasjon og kunne løfte kompetansen videre. Flere av organisasjonene i Koralliansen har god erfaring med mentorordninger for dirigenter.

Det er dirigenten som har ansvaret for den musikalske utviklingen i koret. Denne rollen omfatter mer enn å bare arbeide med musikk. Mentorordningen skal sette fokus på helheten rundt dirigentens rolle i koret.

Målsetninger for mentorordningen er:

Litt om opplegget 

Hver mentor vil følge opp fire dirigenter i en landsdel. Gjennom året vil dere møtes flere ganger og du vil få innspill og tips tilpasset dine behov. 

Eksempler på slike møteplasser vil være:

I tillegg vil det være aktuelt med dialog og veiledning digitalt. 

I denne ordningen får hver dirigent gjennom møteplassene få 26 timer med mentor og korene som deltar med dirigenten er med på 16 timer i løpet av året.

Hvem kan delta?

Det eneste kravet for å delta er at du dirigerer et kor eller er musikalsk leder i en vokalgruppe. Det er ingen krav til at du har utdanning eller opplæring i musikk. Mentorordningen passer både for ferske dirigenter og for dirigenter som har holdt på i mange år og som trenger påfyll. Arrangøren plukker ut søknadene slik at gruppen passer sammen nivåmessig.

Hvor mye koster det?

Mentorordningen er en del av Kulturdepartementets satsing på kordirigenter, som administreres av Fonoko på vegne av Koralliansen.  Det betyr at vi kan holde en lav egenandel. Egenandelen for å være med på ordningen i ett år er 5000,- kroner. I tillegg kommer eventuelle reisekostnader. Vi håper at ditt kor vil dekke denne egenandelen.