Koralliansen gjennomfører hvert år en mentorordning for dirigenter på flere plasser i landet.  Ordningen går ut på at dirigenter blir fulgt opp av en kompetent og erfaren kordirigent som mentor gjennom ett år. Mentorordningen gir deg mulighet til en friere veiledningsform, der du selv sammen med mentoren kan identifisere hvordan du skal utvikles videre som dirigent. 

Hvis du er du er interessert, men også usikker på om denne ordningen passer for deg, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss for å finne svar på dine spørsmål. Du kan enten ta kontakt med ditt korforbunds lokale kontakter, eller kontakte sekretariatet for Koralliansens "Ordning for kordirigenter". Vi tar gjerne en prat med deg!

Din påmelding er ikke bindende før du har blitt tilbudt og takket ja til å bli tatt opp i mentorprogrammet, så du kan fint melde deg på nå og ta det endelige valget når du blir tilbudt plass.

Spørsmål om ordningen kan henvendes til: koralliansen@koralliansen.no

Mentorordninger for skoleåret 2023/2024:Troms - Bjørn Andor Drage

Bjørn Andor er komponist, musiker, konsertorganist og kordirigent utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Han har vært lektor i kirkemusikk ved Trøndelag musikkonservatorium fra 1985, domkantor i Bodø fra 1989, dirigent og kunstnerisk leder for Bodø Sinfonietta, samt gjestedirigent for Tromsø Symfoniorkester og Vokal Nord. Drage er i dag professor i orgel ved Norges Arktiske Universitet (Musikkonservatoriet i Tromsø) og Nord Universitet i Bodø. 


Nord-Helgeland - Tor Halvard Nilsen 

Tor Halvard er en norsk dirigent, komponist og arrangør. Nilsen har sin musikkutdanning fra Høgskolen i Nesna og University of Michigan. Han har i nyere tid tatt videreutdanning i korpsdirigering, og senere kordireksjon I og II hos Ragnar Rasmussen ved Høgskolen i Tromsø. Han er mye brukt som seminarholder og har allerede holdt i mange kurs på vegne av Koralliansen.


Trøndelag - Gunnhild Breirem

Merk: Denne ordningen er ekstra interessert i nye, "ferske" dirigenter.

Gunnhild har over 20 års erfaring som kordirigent, sangpedagog og musikklærer. Hun har studert “Rytmisk korledelse” ved Nord Universitet, og tar nå masterstudium i “Innovative Choir Leading” ved RAMA Vocal Center, Det Jyske Musikkonservatorium. Gunnhild er heretter kordirigent på “fulltid”, og dirigerer Øvre Nidelven Kammerskor, RiTardando og ØremaZZørene i Trondheim. Hun synger i vokalgruppa Viggja Voices og er sanger og musikalsk leder for vokalgruppa Konsonantkompaniet.


Østerdalen - Thomas Caplin

Caplin er en internasjonalt anerkjent dirigent, som blant annet har utmerket seg som fremstående innen fremføring av rytmisk kormusikk. Caplin dirigerer i dag ungdomskoret Defrost Youth Choir fra Hamar, som er prisbelønt på konkurranser over hele verden. Tidligere har han blant annet dirigert Den norske Studentersangforening og Lunds Studentsångare. Caplin er også en ettertraktet foredrags- og seminarholder, og har publisert flere bøker om korledelse og metodikk.


Hordaland - Jon Flydal Blichfeldt 

Han er en kjent dirigent i området, og dirigerer blant annet for Ole Bull Kammerkor, Bergen mannskor og Osterøykoret. Han er tidligere utdannet cellist og kordirigent ved Griegakademiet og Høyskolen i Tromsø. Blichfeldt underviser også i kordirigering og sang, og er en flittig brukt seminarholder i kor. 


Sogn og Fjordane - Ketil Belsaas

Han er utdannet sanger og dirigent, og har blant annet hovedfag i korledelse fra Norges Musikkhøgskole. Belsaas har særlig vært virksom i Hamar, der han dirigerte Ringsaker Kantori og det prisbelønte koret Collegium Vocale. Belsaas er i dag avdelingsleder for Musikk, dans og drama ved Heimdal videregående skole.


Sunnmøre - Kjetil Almenning

Kjetil Almenning har bachelorgrad i kirkemusikk fra Norges musikkhøgskole og diplomeksamen i kordireksjon fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Almenning ble domkantor i Bergen i 2009, har tidligere vært kunstnerisk leder og dirigent for det norske vokalensemblet Ginnungagap, og har blant annet dirigert Vestoppland Kammerkor, Ensemble 96 og Norges ungdomskor. 


Akershus - Anne Karin Sundal-Ask 

Hun er fra Halsa på Nordmøre er utdannet fløytist ved Musikkonservatoriet i Trondheim, og avsluttet våren 2003 sitt hovedfag i korledelse ved Norges musikkhøyskole. Hun er dirigent for Det norske jentekor og har tidligere dirigert Kammerkoret NOVA , Kvindelige Studenters Sangforening, Norges ungdomskor (NUK) og Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening. 


Østfold - Ingrid Danbolt

Til daglig er hun førstelektor i musikk ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Danbolt har dirigert alt fra lokale barne- ungdoms og voksenkor til ambisiøse kammerkor og vokalensembler. Hun har en rekke topplasseringer i nasjonale og internasjonale korkonkurranser med sine ensembler, da særlig ungdomskoret Neon Vokal, som ble kåret til Norgesmester for kor under NM i 2017. I tillegg holder hun jevnlig kurs og seminarer, og er veileder for studenter i barnekorledelse ved Norges Musikkhøgskole. 

Målsetning 

Mange dirigenter rundt i Norge har grunnleggende kunnskap og ferdigheter knyttet til det å dirigere kor, men kan ha stor nytte av veiledning og råd, for å få ny inspirasjon og kunne løfte kompetansen videre. Flere av organisasjonene i Koralliansen har god erfaring med mentorordninger for dirigenter.

Det er dirigenten som har ansvaret for den musikalske utviklingen i koret. Denne rollen omfatter mer enn å bare arbeide med musikk. Mentorordningen skal sette fokus på helheten rundt dirigentens rolle i koret.

Målsetninger for mentorordningen er:

Litt om opplegget 

Hver mentor vil følge opp fire dirigenter i en landsdel. Gjennom året vil dere møtes flere ganger og du vil få innspill og tips tilpasset dine behov. 

Eksempler på slike møteplasser vil være:

I tillegg vil det være aktuelt med dialog og veiledning digitalt. 

I denne ordningen får hver dirigent gjennom møteplassene få 26 timer med mentor og korene som deltar med dirigenten er med på 16 timer i løpet av året.

Hvem kan delta?

Det eneste kravet for å delta er at du dirigerer et kor eller er musikalsk leder i en vokalgruppe. Det er ingen krav til at du har utdanning eller opplæring i musikk. Mentorordningen passer både for ferske dirigenter og for dirigenter som har holdt på i mange år og som trenger påfyll. Arrangøren plukker ut søknadene slik at gruppen passer sammen nivåmessig.

Hvor mye koster det?

Mentorordningen er en del av Kulturdepartementets satsing på kordirigenter, som administreres av FONOKO på vegne av Koralliansen.  Det betyr at vi kan holde en lav egenandel. Egenandelen for å være med på ordningen i ett år er 5000,- kroner. I tillegg kommer eventuelle reisekostnader. Vi håper at ditt kor vil dekke denne egenandelen.