Dirigentopplæring for unge i eget kor 

Koralliansen har en fast satsing på kor som vil tilby opplæring i dirigering. Tiltaket vender seg til barnekor, ungdomskor, studentkor og andre kor med unge sangere, som ønsker å tilby dirigentopplæring som et kurs for sine egne sangere. Deltakende kor mottar økonomisk støtte for opplæringa, og ordningen har to faste frister i året, 1. juni og 1. desember.

Neste frist er 1. juni 2024, for kor som vil gjennomføre opplæring høsten 2024

For å kunne søke om støtte trenger koret å ha interesserte deltakere under 26 år. Veiledende antall deltakere er på 3-5, men det går å tilpasse til andre gruppestørrelser også. Deltakerne får en innføring i grunnleggende moment i dirigering av egen dirigent, i løpet av et vanlig semester. Dirigenten skal til sammen legge opp minimum 10 timer med undervisning. Undervisningen bør i hovedsak foregå i gruppe, utenom de vanlige øvelsene.

Det vil være mulig å lage lokalt tilpassede opplegg med for eksempel samarbeid mellom flere kor, eller der en tar inn en ekstern lærer. Det er også lov å bruke digitale løsninger for å gjennomføre hele eller deler av undervisningen.

Dirigenten tilpasser selv det faglige innholdet til målgruppen. Gjennom samarbeid med Dirigentløftet kan vi tilby trykt kursmateriell som støtte til teoriundervisning, i tillegg til stemmegafler og dirigentpinner. Dirigenter som ønsker hjelp til å legge opp timene, kan få veiledning i tiltaket. Det vil også være en digital gjennomgang for tiltaket i begynnelsen av semesteret, der vi ber alle deltakere om å dele erfaringer og planer for opplæringen.

Bakgrunn

Dirigentopplæring for unge i eget kor ble først gjennomført av Ung i Kor i 2018 som et utviklingstiltak for å stimulere unge til å prøve seg på kordirigering. Programmet inngår i dag fast i Koralliansens satsing på kordirigenter i Norge. Det er også en del av satsingsområdet Unge dirigenter i Dirigentløftet, støttet av Sparebankstiftelsen.

Økonomi

Koret står som arrangører av et dirigeringskurs i eget kor. Koret får økonomisk støtte på 10.000,- til å gjennomføre opplæringen, samt gratis kursmateriell som koret kan velge å bruke til teoriundervisning, dersom koret ønsker det. Midlene koret får skal gjøre det mulig for koret å finansiere tiltaket. Koret avtaler selv med dirigent eller instruktør, og pengene blir satt inn på kontoen til koret etter at tiltaket er gjennomført og rapportert. Koret betaler så instruktøren direkte. 

Søknad:

Det er et begrenset antall plasser. 

Her finner du søknadsskjema.

Rapportering

Tiltaket skal gjennomføres i løpet av våren 2024, og avsluttes med et enkelt rapporteringsskjema, med frist 1. juni 2024. Støtten utbetales først etter innsendt rapport. 

Har du gjennomført tiltaket i år?

Her finner du rapporteringsskjema.


Har du spørsmål? Ta kontakt med Daniel Z. von Gertten (Ung i Kor) per e-post på daniel@ungikor.no.