Dirigentopplæring for unge i eget kor

Koralliansen, med Ung i Kor, Ung Kirkesang og FONOKO, søker nå nye deltakende kor til satsingen Dirigentopplæring for unge i eget kor, til våren 2022. Tiltaket vender seg til barnekor, ungdomskor, studentkor og andre kor med unge sangere, som ønsker å tilby dirigentopplæring som et kurs for sine egne sangere. Deltakende kor mottar økonomisk støtte for tiltaket.

For å kunne melde seg på trenger koret å ha interesserte sangere under 26 år som deltakere på opplæringen. Veiledende antall deltakere er på 3-5, men det går også å søke for andre gruppestørrelser. I løpet av et semester skal de få en innføring i grunnleggende moment i dirigering, av egen dirigent. Dirigenten skal til sammen legge opp minimum 10 timer med undervisning. Undervisningen foregår i hovedsak i gruppe, utenom de vanlige øvelsene.

Det vil være mulig å lage lokalt tilpassede opplegg med for eksempel samarbeid mellom flere kor, eller ekstern lærer. Det er også lov å bruke digitale løsninger for å gjennomføre hele eller deler av undervisningen på avstand.

Dirigenten tilpasser selv det faglige innholdet til målgruppen. Gjennom samarbeid med Dirigentløftet kan vi også tilby trykt kursmateriell som støtte til teoriundervisning, i tillegg til stemmegafler og dirigentpinner. Dirigenter som ønsker hjelp til å legge opp timene, kan få veiledning i tiltaket. Det vil også være en digital gjennomgang og spørsmålsrunde for tiltaket i begynnelsen av semesteret.

Bakgrunn

Dirigentopplæring for unge i eget kor ble først gjennomført av Ung i Kor i 2018 som et utviklingstiltak for å stimulere unge til å prøve seg på kordirigering. Programmet inngår i dag fast i Koralliansens satsing på kordirigenter i Norge. Det er også en del av satsingsområdet Unge dirigenter i Dirigentløftet, støttet av Sparebankstiftelsen.

Økonomi:

Koret står som arrangører av et dirigeringskurs i eget kor. Koret får økonomisk støtte på 10.000,- til å gjennomføre opplæringen, samt gratis kursmateriell som koret kan velge å bruke til teoriundervisning. Midlene koret får skal gjøre det mulig for koret å dekke alle utgifter i tiltaket. Pengene blir satt inn på kontoen til koret, som selv avtaler med og betaler ut til dirigent eller instruktør.

Rapportering:

Tiltaket skal gjennomføres i løpet av våren 2022, og avsluttes med et enkelt rapporteringsskjema, med frist 1. juni 2022. Rapportering er nødvendig for å få utbetalt støtte.

Påmelding:

Det er et begrenset antall plasser. Frist for påmelding er 1. desember 2021.

Det blir utlyst ekstraplasser, med frist 20. januar 2022.

Her finner du søknadsskjema.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Daniel Z. von Gertten (Ung i Kor) per e-post på daniel@ungikor.no.


Har du gjennomført tiltaket høsten 2021? Her finner du også et rapporteringsskjema.