Dirigentopplæring for unge i eget kor - søknad åpner innen kort

Koralliansen, gjennom Ung i Kor, Ung Kirkesang og FONOKO, søker nå nye deltakende kor til satsingen Dirigentopplæring for unge i eget kor, til høsten 2022. Tiltaket vender seg til barnekor, ungdomskor, studentkor og andre kor med unge sangere, som ønsker å tilby dirigentopplæring som et kurs for sine egne sangere. Deltakende kor mottar økonomisk støtte for tiltaket.

For å kunne melde seg på trenger koret å ha interesserte sangere under 26 år som deltakere på opplæringen. Veiledende antall deltakere er på 3-5, men det går også å søke for andre gruppestørrelser. I løpet av et semester skal de få en innføring i grunnleggende moment i dirigering, av egen dirigent. Dirigenten skal til sammen legge opp minimum 10 timer med undervisning. Undervisningen foregår i hovedsak i gruppe, utenom de vanlige øvelsene.

Det vil være mulig å lage lokalt tilpassede opplegg med for eksempel samarbeid mellom flere kor, eller ekstern lærer. Det er også lov å bruke digitale løsninger for å gjennomføre hele eller deler av undervisningen på avstand.

Dirigenten tilpasser selv det faglige innholdet til målgruppen. Gjennom samarbeid med Dirigentløftet kan vi også tilby trykt kursmateriell som støtte til teoriundervisning, i tillegg til stemmegafler og dirigentpinner. Dirigenter som ønsker hjelp til å legge opp timene, kan få veiledning i tiltaket. Det vil også være en digital gjennomgang for tiltaket i begynnelsen av semesteret, der vi ber alle deltakere om å dele erfaringer og planer for opplæringen.

Bakgrunn

Dirigentopplæring for unge i eget kor ble først gjennomført av Ung i Kor i 2018 som et utviklingstiltak for å stimulere unge til å prøve seg på kordirigering. Programmet inngår i dag fast i Koralliansens satsing på kordirigenter i Norge. Det er også en del av satsingsområdet Unge dirigenter i Dirigentløftet, støttet av Sparebankstiftelsen.

Økonomi:

Koret står som arrangører av et dirigeringskurs i eget kor. Koret får økonomisk støtte på 10.000,- til å gjennomføre opplæringen, samt gratis kursmateriell som koret kan velge å bruke til teoriundervisning. Midlene koret får skal gjøre det mulig for koret å dekke alle utgifter i tiltaket. Pengene blir satt inn på kontoen til koret, som selv avtaler med og betaler ut til dirigent eller instruktør.

Rapportering:

Tiltaket skal gjennomføres i løpet av høsten 2022, og avsluttes med et enkelt rapporteringsskjema, med frist 1. desember 2022. Rapportering er nødvendig for å få utbetalt støtte.

Påmelding:

Det er et begrenset antall plasser. Frist for søknad er 10. juni 2022.

Her finner du søknadsskjema.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Daniel Z. von Gertten (Ung i Kor) per e-post på daniel@ungikor.no.


Har du gjennomført tiltaket våren 2022? Her finner du også et rapporteringsskjema.