Koralliansen har en egen satsing for å inspirere og oppmuntre flere barn og unge til å prøve på dirigering. Dette er en breddesatsing rettet mot korsangere opp til 26 år, og tiltakene vil ikke fremst vere lagde for unge som allerede er spesialiserte kordirigenter på konservatorienivå.

Følgende tiltak blir i dag støttet av satsingen:

Kurs og samlinger

Det blir regelmessig arrangert kurs og samlinger for denne målgruppen.

25.-29. juni på Hamar er det et kortere innføringskurs for barn og unge (11-19 år), integrert i Sommersanguka. Instruktør: Synnøve Sætre Hveem. Les mer her

6.-10. august i Bergen er det et kortere innføringskurs for barn og unge (11-20 år), integrert i Sommersanguka. Instruktør: Magnus Gibbs. Les mer her

13.-15. september i Bergen blir det arrangert et separat ungdomsopplegg (16-26 år) ved kordirigentkonferansen i Bergen. Mer informasjon her.

10.-12. januar 2025 blir det arrangert dirigenthelg for ungdom (16-26 år) i Stjørdal. Mer informasjon kommer. 

Dirigentopplæring for unge i eget kor

Dette er en støtteordning som gjør det mulig for barnekor, ungdomskor, studentkor, og andre kor med sangere under 26 år å få tilskudd til å arrangere et kurs eller undervisningsopplegg innenfor dirigering i koret.

Les mer om ordningen og søk støtte her.

Kantorilederprogrammet

Dette er en kursrekke som blir arrangert av Ung kirkesang, nasjonalt og regionalt. Programmet er lagt opp rundt regionale helgesamlinger, der en gruppe sangere gjerne kommer i lag med egen dirigent, og får opplæring i blant annet dirigering, teori og hørelære. Det finnes mange ulike kursnivå, og flere av disse går gjerne samtidigt i løpet av en helg.

Aktuelle kurs finner du her.


Har du spørsmål om satsingen? Ta kontakt med Daniel Z. von Gertten (Ung i Kor) per e-post på daniel@ungikor.no.