NM for kor

Koralliansen arrangerer NM for kor i Trondheim 7. til 10. oktober 2021, og det er nå åpent for påmelding fram til 1. mars 2021. NM for kor er en nasjonal konkurranse for kor og vokalgrupper. Det finnes et eget nettsted for konkurransen, og du finner det på www.nmforkor.no