Annen teori

Saher Galt: perfeksjoner intonasjonen din

I denne videoen kan du trene opp øret til å høre små nyanseforskjeller mellom to toner. Det forklares også hvordan avstanden mellom to halve trinn deles inn i 100 cent.

Odd Quartet: tre videoer om akkorder

Treklanger


Septimakkorder


Akkordprogresjoner