Tildelinger

Vår 2020

Om tildelingen for våren 2020:

Stipendene ble tildelt i begynnelsen av mars, før koronasituasjonen hadde nått Norge. Mange av tiltakene og kursene har således blitt avlyst. 

Alle mottakere vil få tilbud om å enten få utsatt frist for gjennomføring og rapportering, eller å søke om omgjøring til et annet tiltak. For spørsmål, kontakt fonoko@fonoko.no.

Høst 2019

Vår 2019

Høst 2018

Vår 2018