Spørsmål og svar

Mandag 1. februar 2021 holdt Koralliansen to samlinger på Zoom, der søkere kunne stille spørsmål om stipendordningen.

På møtene deltok representanter for Koralliansen og Musikkutvalget, og både retningslinjene og søknadsskjemaet ble grundig gjennomgått. Det ble lagt vekt på at søkeren ut fra sine behov bør kunne begrunne søknaden og sine spesifikke faglige mål med tiltaket.

Vil du søke dirigentstipend? Søknadsskjemaet finner du her!

Her under har vi sammenfattet noen av de andre spørsmålene som kom opp under møtet.

Jeg har lyst å søke om individuell veiledning. Hva kan min individuelle veiledning handle om?

Når du søker om individuell veiledning kan du i utgangspunktet konstruere et tiltak etter dine egne behov. Det kan være individuelt, sammen med kollegaer, eller noe som helt eller delvis gjøres sammen med koret ditt. Det viktigste er at tiltaket bidrar til å heve kompetansen til deg som dirigent, og at både måten dette skjer på og grunnen til at du ønsker dette, kommer tydelig fram i søknaden.

Det er her verdt å minne om at dette er et tilbud til dirigenten på dirigentens vilkår, og ikke på korets.

Hvorfor er de grensene for søknadssummene så viktige?

Etter retningslinjene kan stipendet bare utgjøre 75% av de totale utgiftene. Dersom tiltaket ditt har utgifter på mindre enn henholdsvis 5333,- og 10667,- vil dette føre til endret tildeling eller avslag.

Kan stipendet brukes til å dekke utgifter for reise og mat, selv når reisen er kort?

Ja, alle utgifter som er nødvendige for å gjennomføre tiltaket kan dekkes av stipendet. Det gjelder også for eksempel om du kjører bil til tiltaket, da kan du bruke statens kilometersatser.

Hva gjelder egentlig for kurs som gir rett til støtte fra Lånekassen? Jeg ser at det tidligere har vært gitt stipend til forskjellige typer av høgskolekurs.

Dersom tiltaket kvalifiserer til studiepoeng plikter du å finne ut om du hadde hatt rett til å få støtte fra Lånekassen for å gjennomføre kurset. I utgangspunktet er opplæring som kunne ha fått støtte fra Lånekassen ikke et prioritert område for stipendet.

Dersom du fremdeles ønsker å søke om stipend, må du begrunne særskilt hvorfor du likevel mener at det er relevant for deg å bruke stipendet, for at utvalget skal kunne vurdere søknaden.

Hva betyr det egentlig at jeg ikke kan søke om et tiltak som allerede er støttet av Koralliansen?

Vi ønsker at dette stipendet i første hand skal bidra til å utløse tiltak som ellers ikke er en del av Koralliansens dirigentsatsing. Det betyr for eksempel at alle dirigentkurs og mentorordninger du finner på koralliansen.no ikke er gyldige som grunn til å søke stipend. Alle søknader til slike kurs vil få automatisk avslag.

Er du usikker på hva som gjelder et kurs du søker på, spør arrangøren av kurset.

Jeg er litt usikker på om tiltaket mitt kan gjennomføres i år. Kan jeg regne med å få utsatt frist for rapportering?

Dersom det finnes gyldig grunn til at et tiltak blir forsinket, vil det ofte være mulig å få utsatt frist. Likevel ønsker utvalget i år å prioritere søknader som er realistisk gjennomførbare, så et tiltak som på forhånd fremstår som usikkert, vil sannsynligvis ha mindre sjanse for å få tildelt stipend.

Jeg ønsker å ettersende noe til søknaden min, som jeg ikke skrev eller ikke visste på det tidspunktet. Kan jeg gjøre det?

Ja, så lenge dette kommer inn før 15. februar kan du ettersende informasjon, eller sende en søknad som gjelder i stedet for den gamle. Dersom dette er noe du vurderer, ta kontakt med Fonoko.

Jeg er litt usikker på hva jeg skal svare på noen av spørsmålene i søknaden. Skal jeg bare sende inn søknaden likevel?

Det aller lureste er å ta kontakt for å spørre om det du lurer på. Du kan enten kontakte representanten fra din organisasjon i Musikkutvalget eller kontakte Fonoko direkte.