Egenøving

Vivianne Sydnes: partituranalyse

Se hvordan Vivianne Sydnes går fram for å lære seg et nytt korstykke.

Egeninnstuderingskjema.pdf

Vivianne Sydnes/Mick Aspen Melby: Egeninnstuderingsskjema

Vivianne Sydnes har satt opp en liste med aspekter ved et stykke man må kjenne til som dirigent. Mick Aspen Melby har organisert lista i ulike kategorier. Man kan gå gjennom punkt for punkt i skjemaet, eller man kan hoppe litt fram og tilbake. Det viktigste er at man har oversikt over alle punktene til slutt. Man krysser av «Nivå 1-3» ettersom man kjenner de ulike aspektene bedre.

Dirigentløftet-Dirigentens-roller-og-oppgaver-korrigert-digital-enkeltsider-140619.pdf

Roller og oppgaver

Hefte laget av Dirigentløftet

Dirigentløftet-partiturforståelse-korrigert+digital-oppslag-140619.pdf

Partiturforståelse

Hefte laget av Dirigentløftet

Emnehefte-Harald-Jørgensen-Øving.pdf

Harald Jørgensen: 18 gode råd om øving