Dirigentteknikk

Vivianne Sydnes: grunnleggende dirigentteknikk

www.vivianne.no kan du lære om dirigentteknikk. Hun tar for seg alt det grunnleggende du må vite om dirigering: slagteknikk, innpust, kroppsholdning, taktfigurer, fermater, avslag, innsatser osv. Det finnes en mengde med gode instruksjonsvideoer, samt videoer om hvordan du kan dirigere musikalsk, hvordan du analyserer partiturer, og andre ting du bør tenke på som kordirigent. Viviannes nettside er et dirigentkurs i seg selv!

Sigmund Thorp: falløvelser

Det å la armene og hendene falle ved hjelp av tyngdekrafta er et grunnleggende element i dirigentteknikken. Vi mennesker er gode på å forutse når fallende objekter treffer bakken. Prøv selv med en penn: kast den i en bue ned på gulvet, og si «der» når den treffer bakken. Du traff rett på, gjorde du ikke? Denne evnen til å forutse når pennen treffer bakken er noe vi dirigenter kan bruke i slagteknikken vår. Ved å la armene og hendene falle naturlig er det enklere for korsangerne å forutse hvor slagpunktet treffer. Øvelsene til Sigmund Thorp er gode for å øve på nettopp dette. La armene falle av seg selv, og legg etter hvert inn at de spretter opp igjen. Gjør hver øvelse til du føler at du mestrer den, før du går videre til neste video.

Video 1

Alexander Shelley: Conducting 101

I denne serien fra National Arts Centre i Canada går Alexander Shelley gjennom grunnleggende dirigeringsteknikk. Filmene tar utgangspunkt i orkesterdirigering, og med dirigentpinne. For kordirigenter er det ikke så vanlig å bruke pinne, men temaene er overførbare til kordirigenter. Metodikken er kanskje litt firkantet, og stykket opp. Ulike aspekter ved dirigering deles opp i forskjellige øvelser. Se derfor de tre første filmene for å se helheten i grunnleggende dirigeringsteknikk.

Slagfigurene er ganske stiliserte, og litt firkantet. Men poengene med fart og retning er gode.


Den tredje filmen viser mulighetene som oppstår når man bruker albuen og håndleddene. På denne måten blir det mer organisk. Legg merke til begrepene passive og aktive slag, som skiller seg fra Vivianne Sydnes’ video, og fra vanlig bruk av begrepene i Norge. Her er aktive slag ment som slag som viser mer informasjon. Vivianne bruker disse begrepene også for å beskrive forberedelsesslag – altså før koret begynner å synge.

Video 2

Video 3